aktuality

TEATRO TREPKA
divadelní spolek zvláštních lidí


/pokračuje v tradici Bohnické Divadelní Společnosti®, založené roku 1990, na popud primáře MUDr Petra Rákose, emeritním uměleckým šéfem (1990 – 2016) Martinem Učíkem/

 

ABY TO DIVADLO SVÍTILO A HŘÁLO